Calendari escolar curs 2019-2020

Dies no lectius curs 2019-2020
10/09/2019, 11/09/2019 i 02/03/2020

Conservatori de Música, *EPA i Escola d’Idiomes :
04/11/2019, 02/03/2020 i 23/04/2020

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General
de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el
calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020.

Resolució (pdf)

Calendari (pdf)