Borses de professor de música de varies especialitats

Compartir

Llista d’admesos i esclosos, composició del Tribunal i dates de la primera prova pràctica.

Document (pdf)

Edicte resolució reclamacions llista admesos i exclosos del procediment de selecció per a la constitució de borses de treball de Professor del Conservatori Municipal de Música de diverses especialitats.

Document (pdf)

Resultat de l’exercici pràctic (Apartat A) per a la constitució d’unes borses de treball de les especialitats del Conservatori Municipal.

Resultat final per a la constitució d’unes borses de treball de les especialitats del Conservatori Municipal.