Borsa de treball TAG

Compartir

 

Edicte convocatòria i bases: Document (pdf) [publicat: 08/02/2018]

Instància: Document (pdf) [publicat: 08/02/2018]

Informació per al pagament de la taxa per drets de examen: Document (pdf) [publicat: 08/02/2018]

Edicte llista d’admesos i exclosos i data del primer exercici: Document (pdf) [publicat: 03/04/2018]

Edicte llista definitiva Document (pdf) [publicat: 20/04/2018]

Edicte resultat del primer exercici Document (pdf) [publicat: 03/05/2018]

Solucions del primer exercici Document (pdf) [publicat: 03/05/2018]

Edicte informació addicional realització segon exercici Document (pdf) [publicat: 04/05/2018]

Edicte suspensió data realització segon exercici Document (pdf) [publicat: 11/05/2018]

Edicte modificació notes qüestionari-Data realització segon exercici Document (pdf) [publicado: 18/05/2018]

Edicte resultat prova pràctica Document (pdf) [publicat: 07/06/2018]

Edicte final Document (pdf) [publicat: 08/06/2018]