Borsa de treball Enginyer tècnic d’obres públiques o Enginyer civil (ITOP)

icono anuncios
Compartir

L’Ajuntament de Mutxamel requereix constituir d’una borsa de treball d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o Enginyer Civil, per a fer front a les necessitats temporals de personal que puguen sorgir per absències, incapacitats temporals o necessitats urgents.

Tota la informació en:

https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Tràmits i gestions i triar Selecció de personal

i en la mateixa seu electrònica, en Tauler d’anuncis, es troba l’edicte amb les bases.

Notes prova pràctica (pdf) [publicat 25/05/2021]

Valoració concurs i puntuació total (pdf) [publicat 02/06/2021]