Bases IV Concurs de Vídeos realitzats amb mòbil a Mutxamel 2018

El concurs consistirà en la realització d’un vídeo amb telèfon mòbil.
La temàtica ha d’expressar la visió personal sobre la Igualtat de Gènere.

Bases (pdf)

Acta del IV Concurs de Vídeos realitzats amb Móbil a Mutxamel 2018

Acta (pdf)