Bases i convocatòria d’ajudes destinades als col·legis públics per a l’adquisició de material didàctic complementari i material coopera-tiu de l’aula

Estes bases tenen per objecte regular la convocatòria d’ajudes destinades als col·legis públics per a l’adquisició de material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula per al curs 2017-2018, dels cursos que corresponen a Educació Primària.

Documento (pdf)