BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER Al FINANÇAMENT D’ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÉS SOCIAL, A DESENVOLUPAR EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ COMUNITÀRIA DURANT L’ANY 2020.

Compartir

Año 2020

Bases (pdf)