BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE JOVENTUT ANY 2020

Compartir

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar a les despeses derivades dels projectes o activitats en matèria de Joventut durant l’any 2020, fonamentalment l’impuls de les iniciatives col·lectives de jóvens, els serveis o les activitats dels quals complementen els programes o els projectes municipals en matèria de joventut i d’ocupació del temps lliure.

Documento (pdf)

Edicte ampliació termini sol·licitud subvenció en matèria de joventut any 2020 (pdf)