Audiència i informació pública

participación

Els tràmits d’audiència i informació pública tenen per objecte recaptar l’opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte d’Ordenança o Reglament ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtindre quantes aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats.

EXPEDIENT


PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

BOP (pdf)