Atenció psicològica a la dona

El Servei d´Atenció Psicològica a la dona és un servei públic i gratuït dirigit a les dones residents a Mutxamel que té com a objectiu oferir orientació psicològica que servisca de suport en la solució de problemes, presa de decisions i resolució de conflictes.

Entre altres qüestions es treballa l´autoestima, l´autonomia, les habilitats socials i emocionals, així com la intervenció en casos de pors, aïllament, situacions de crisi o solitud, pèrdues o cura de familiars, maltractaments, assetjament o abusos sexuals, etc.

Dimarts de 9.30 a 12.30 h.
Petició de cita prèvia.
965 95 64 40 Ext.: 730,731
Av. Carlos Soler, 64