Atenció a les víctimes de violència de gènere durant el confinament

atención víctimas violencia género
Compartir

Campanya de prevenció en imatges:

Telèfons d’interés (jpg)

En cas d’emergéncia o perill es pot eixir al carrer (jpg)

Serveis des d’Àrea d’Igualtat (mp4)

Si viu amb l’agressor (mp4)

Si no viu amb l’agressor (mp4)


Serveis i atencions que es realitzen des de l’àrea d’igualtat Estat d’Alarma (pdf)

Guia destinada a dones amb diversitat funcional auditiva


Atenció a les víctimes de violència de gènere durant el confinament

RECOMANACIONS DURANT EL CONFINAMENT PEL COVID-19:

1. ON PUC ACUDIR:
– 112
– 016
– 016 ONLINE: 016-online@mscbs.es
– POLICIA LOCAL DE MUTXAMEL: 965 95 35 00
– GUÀRDIA CIVIL (SANT JOAN): 965 65 32 32
– CENTRE SOCIAL POLIVALENT: 965 95 64 40
– CENTRE DONA 24 HORES (CM24H): 900 58 08 88

2. MESURES D’AUTOPROTECCIÓ:
– Evita quedar-te sola amb ell. Si convius amb el teu agressor i en el domicili vius amb més persones, intenta estar sempre acompanyada en la mesura que siga possible.
– Intenta evitar conflictes o discussions. No respongues a les seues provocacions. Evita que es produïsquen en la cuina, ja que hi ha objectes que poden ser utilitzats com a armes.
– No et tanques en el bany. Són espais tancats i solen trobar-se aïllats i sense ventilació, possiblement no t’escolten els veïns. Intenta estar en algun lloc on pugues tindre un telèfon pròxim i cridar als serveis d’emergència.
– Procura tindre un telèfon a prop. Per a poder demanar ajuda a la policia, amics, familiars, veïns…etc.

3. MISSATGE Als VEÏNS, AMICS I FAMILIARS DE LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
– Als veïns i veïnes, si teniu coneixement que la vostra veïna puga estar en situació de risc (escolteu colps, crits forts, destrosses a la casa…etc.), telefonar al 112, 016 o la Policia Local.
– Intentar posar-vos en contacte amb ella durant el període de confinament a través dels balcons, celoberts, finestres…etc. Perquè sàpia que no està sola.
– Als familiars que conegueu que es troba en una situació de violència de gènere, telefonar al 112, 016 o la Policia Local.
– Intentar cridar-la amb assiduïtat per a saber com està i que no se senta sola. Programar amb ella llamades a horaris determinats, si no us crida fer-ho vosaltres per a corroborar que està tot en ordre.”