ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DURANT EL CONFINAMENT

CSP

Davant la situació tan excepcional que estem vivint durant estes últimes setmanes des que es decretara l’estat d’alarma el passat 14 de març, la Regidoria d’Igualtat de Mutxamel té clar que els seus serveis en estos moments són de vital importància, especialment per a les dones que patixen violència de gènere.
Per això, a través de la pàgina web de l’Ajuntament s’oferix informació sobre els telèfons als quals es pot recórrer i pautes per a les dones que es troben vivint amb el seu agressor.
Recordeu que el telèfon d’atenció a víctimes de violència de gènere és el 016, i també és important recordar que poden trucar al telèfon d’emergències 112 o telefonar a la policia local o guàrdia civil. Per altra banda, el Centre Dona 24 Hores, tel.900 58 08 88, continua funcionant amb normalitat i atén les dones que telefonen.
Les mesures d’autoprotecció que s’aconsellen són les següents:
– Evita quedar-te tot sola amb ell. Si convius amb el teu agressor i en el domicili vius amb més persones, intenta estar sempre acompanyada en la mesura que siga possible.
– Intenta evitar conflictes o discussions. No respongues a les seues provocacions. Evita que es produïsquen en la cuina, ja que hi ha objectes que poden ser utilitzats com a armes.
– No et tanques en el bany. Són espais tancats i solen trobar-se aïllats i sense ventilació, possiblement no t’escolten els veïns. Intenta estar en algun lloc on pugues tindre un telèfon pròxim i telefonar els serveis d’emergència.
– Procura tindre un telèfon a prop, per a poder demanar ajuda a la policia, amics, familiars, veïns, etc.
Es fa també una crida als familiars i la col·laboració dels veïns i veïnes. La vostra ajuda en estos moments és fonamental, per això vos recomanem que si vos assabenteu que la vostra veïna puga estar en situació de risc (escolteu colps, crits forts, destrosses a la casa, etc.), telefoneu el 112, 016 o la Policia Local. Intenteu posar-vos en contacte amb ella durant el període de confinament a través dels balcons, celoberts, finestres, etc. Perquè sàpia que no està sola. Als familiars que tinguen coneixement d’una situació de violència de gènere, se’ls recomana que les telefonen amb assiduïtat per a saber com estan i que sàpien que tenen persones al seu costat amb les quals poden comptar. Programeu amb ella telefonades en horaris determinats, si no retorna la telefoonada, dir-ho als familiars per a corroborar que està tot en ordre.
Els serveis de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Mutxamel, continuen donant-se sense cap mena d’interrupció, es realitza atencions i seguiments a les usuàries de manera telemàtica i se les atén en tot moment. D’altra banda, es continua gestionant el servei de Creu Roja, de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO), per a aquelles dones que ho sol·liciten. D’igual manera, el servei d’assessorament jurídic de l’Àrea d’Igualtat continua estant actiu per a consultes i dubtes que puguen sorgir durant el període d’estat d’alarma, es resoldran totes les qüestions a través de via telefònica. Es garantixen els serveis dedicats a la protecció de les dones en cas de violència masclista.
En estos moments la informació és essencial i s’estan facilitant tots els recursos per a garantir la seguretat de les dones del municipi de Mutxamel. Per això, és important també conéixer l’existència d’aplicacions com ALERTCOPS, l’app de la Policia i la Guàrdia Civil, que és gratuïta i es pot descarregar en l’adreça següent: https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/