Arxiu Municipal de Mutxamel: “Llibres de Festes”

Els “Llibres de Festes” representen sens dubte el millor testimoniatge escrit referent al món de la Festa al llarg del temps. Els temes en ells tractats reflecteixen moments de la vida política, social, cultural, etc. del municipi i, com a tal, són memòria històrica de la vida municipal. Els autors i/o col·laboradors que participen amb els seus treballs en aquests “llibrets” han fet possible que la cultura municipal i la “festa” arribe a tothom i, al mateix temps, que els veïns se senten part d’una mateixa col·lectivitat orgullosa de la seua història i les seues tradicions.
Desgraciadament enguany, a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i per les recomanacions de les autoritats sanitàries que no garanteixen que la celebració dels actes festers puguen celebrar-se amb les degudes garanties, s’ha acordat la suspensió de les principals festes patronals.
Per tot això, l’Arxiu Municipal de Mutxamel aprofitant, d’una banda, la celebració del Dia Internacional dels Arxius i, per un altre, el seu paper com a garant del dret que els ciutadans tenen en l’accés a la informació en el continguda així com agent principal en la protecció i difusió del patrimoni documental municipal, vol posar en valor el seu fons relacionat amb les festes del municipi i donar-lo a conéixer a tots els seus veïns.

Instalaciones Archivo Municipal


Llibres de Festes de Moros i Cristians

La sèrie formada pels “Llibres de Festes de Moros i Cristians” és potser la més important de totes les col·leccions de llibres de festes custodiades en l’Arxiu Municipal. Existint en aquesta sèrie, desgraciadament, algunes llacunes el primer llibre data de l’any 1946. L’any 1950 té també el seu corresponent “*llibre” així com l’any 1965. A partir de l’any 1967 la sèrie ja és ininterrompuda arribant fins als nostres dies.

llibres festes moros i cristians


Llibres de Festes del Ravalet

La sèrie formada pels “Llibres de Festes del Ravalet” està composta, fins hui, per 28 llibres donant lloc a una col·lecció completa. Aquests llibres van iniciar la seua història l’any 1991 amb la publicació i distribució del primer “llibre”. Per a l’Arxiu Municipal és motiu de satisfacció comptar amb la col·lecció íntegra.

llibres festes el ravalet


Llibres de Festes de Setmana Santa

La sèrie formada pels “Llibres de Festes de Setmana Santa” és la menys voluminosa, ja que falten alguns anys. En l’Arxiu Municipal es troben els llibres que van des de l’any 1998 a l’any 2004. No obstant això, a partir d’enguany es produeix un buit documental que no es recupera fins a l’any 2017, arribant fins als nostres

Llibres festes semana santa