Ajudes transport 2019-2020

Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2019-2020, destinades a finançar el transport escolar de l’alumnat
escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial en centres públics dependents de la Generalitat.

Resolució (pdf)