AGENDA URBANA MUTXAMEL 2030

banner evento
Compartir

L’Agenda Urbana de Mutxamel és un document estratègic sense caràcter normatiu que, de conformitat amb els criteris establits per l’Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea, perseguix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà.

Constituïx, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació.

Es tracta d’un instrument que, durant la pròxima dècada, pot possibilitar un viratge en les polítiques urbanes cap a escenaris més habitables, inclusius, sostenibles i saludables.

El seu principal objectiu és que siguen les veïnes i els veïns de Mutxamel  qui elaboren el seu propi Pla d’Acció, mitjançant la col·laboració i participació de tots els actors, públics i privats.

Este Pla d’Acció no és altra cosa que una estratègia urbana de caràcter integral i participativa amb la vista posada en 2030 que donarà la possibilitat de planificar a mitjan i llarg termini les polítiques municipals, permetent encarar amb plenes garanties els reptes urbans locals i globals.

A més, gràcies a este instrument, els municipis que desenvolupen la seua Agenda Urbana local podran estar més ben posicionats davant del nou període de finançament Europeu 2021-2027, atés que en el nou sexenni la planificació urbana integral i participativa jugarà un paper decisiu.

“No hi ha una recepta única per a millorar la urbanització i aconseguir el desenvolupament urbà sostenible, però la Nova Agenda Urbana proporciona els principis i les pràctiques provades per a donar vida a eixe ideal, per a traslladar-lo del paper al món real. Que inspire i informe els encarregats de prendre decisions i els habitants urbans del món perquè s’apropien del nostre futur urbà comú. En esta conjuntura decisiva de la història de la humanitat, repensar la forma en què planifiquem, construïm i gestionem els nostres espais urbans no és una opció, sinó un imperatiu. El nostre treball per a aconseguir eixe ideal comença ara”.

Extracte del Pròleg de l’Agenda Urbana de Nacions Unides, adoptada en la Conferència Hàbitat III, a l’octubre de 2016. Quito (l’Equador)

  • ÀMBITS
imagen social

Un dels principals objectius que  plantegen totes les Agendes Internacionals  i amb el qual s’alinea l’Agenda Urbana de Mutxamel, és l’intercanvi de coneixement, de les experiències i les bones pràctiques de tots els àmbits (ambiental, social, econòmic, espacial) que configuren el nostre municipi.

  • OBJETIUS ESTRATÈGICS

Els objectius d’esta Agenda responen al seu marc estratègic, que es compon d’un Decàleg d’objectius a aconseguir i d’una llista de possibles línies d’actuació a desplegar per cadascun dels actors que desitgen comprometre’s amb l’Agenda.

Objectiu estratègic 1: Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.
Objectiu estratègic 2: Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
Objectiu estratègic 3: Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.
Objectiu estratègic 4: Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.
Objectiu estratègic 5: Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
Objectiu estratègic 6. Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.
Objectiu estratègic 7: Impulsar i afavorir l’economia urbana.
Objectiu estratègic 8: Garantir l’accés a l’habitatge.
Objectiu estratègic 9: Liderar i fomentar la innovació digital.
Objectiu estratègic 10: Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

imagen objetivos

Enllaços d’interés:

–              Agenda Urbana espanyola (text complet en pdf) https://apps.fomento.gob.es/cvp/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=baw061

–              Vídeo explicatiu Agenda Urbana https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/aue/videos/video_aue_con_subtitulos.mp4

–              Inici del procés d’elaboraicó de l’Agenda Urbana Mutxamel 2030 https://ayto.mutxamel.org/el-ayuntamiento-de-mutxamel-inicia-la-elaboracion-de-la-agenda-2030-del-municipio/