Padró

TRÀMITS PADRÓ

En aquesta secció pot informar-se dels tràmits de Padró més frequents.
Si té algun dubte pot contactar amb l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà abans d’acudir presencialment concertant cita telefònica o enviant email a e-omac@mutxamel.org

 

INFORME PADRÓ

INDIVIDUAL:       

Seu Electrònica

Descàrrega Automàtica en  SeuElectronica des de la “Carpeta Ciutadana” (accés amb certificat digital).

CERTIFICAT DE PADRÓ

INDIVIDUAL:       

Seu Electrònica

Amb certificat digital en SeuElectronica el tràmit “Instància Genèrica”

Presencial

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant»   (Model Representant)

 

 

COL·LECTIU:      

Seu Electrònica

  • Amb certificat digital des de el tràmite “Instància Genèrica”
  • Signatura del model d’autorizació  (Model Autorizació)
  • Còpia de los DNI/NIE/PASAPORT EN VIGOR de tots els majors d’edat empadronats.

Presencial

  • Concertant cita prèvia en www.citaprevia.mutxamel.org
  • Presentar DNI/NIE/PASAPORT EN VIGOR de tots els majors d’edat empadronats.
  • Signatura del model d’autorizació  (Model Autorizació)
  • Còpia dels DNI/NIE/PASAPORT EN VIGOR de tots els majors d’edat empadronats.

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant»   (Model Representant)

 

CONVIVÈNCIA:      

Seu Electrònica

  • Amb certificat digital  DES DEL TRÀMIT “Instància Genèrica” i adjuntant emplenat el model certificat convivència  (Model Certificat Convivencia)
  • Signatura del model d’autorizació  (Model Autorizació)
  • Còpia  dels DNI/NIE/PASAPORT EN VIGOR de tots els majors d’edat empadronats.

 Presencial

 

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant»   (Model Representant)

ALTAS Y MODIFICACIONES DE PADRÓN

 Presencial

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant»   (Model Representant)

pmh